GFDMO

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna Global FDM Organization jest filarem naszej działalności w kilkunastu krajach w Europie i na Świecie. W każdych podejmowanych przez GFDMO inicjatywach bierzemy pod uwagę wpływ naszej działalności na aspekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wobec otaczającego nas środowiska. Wszystko co robimy, robimy z myślą o pacjentach a nasze działania wpisują się w motto naszej organizacji

„Myślcie modelem FDM i zadbajcie o to, by dotarł do wszystkich potrzebujących go ludzi na świecie, ponieważ dzięki niemu możecie zmienić na lepsze zarówno życie wasze jak i waszych pacjentów.”

 

Do najważniejszych aspektów naszej działalności należą:

1) Wspieranie pacjentów w poprawie komfortu życia

2) Edukacja i rozwój modelu FDM

3) Profilaktyka utrzymania zdrowia

 

Jako organizacja zrzeszająca fizjoterapeutów pracujących modelem FDM z pacjentami przywiązujemy ogromną wagę do utrzymania najwyższych standardów terapeutycznych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za poziom kompetencji rekomendowanych przez nas terapeutów i trenerów.

Przyjęty w GFDMO system wartości gwarantuje równe traktowanie wszystkich członków organizacji bez względu na rasę, płeć, pochodzenie, religię czy preferencje seksualne.

 

Angażujemy się społecznie i aktywnie wspieramy lokalne inicjatywy, organizacje czy zrzeszenia. Znamy wartość społeczności, w której funkcjonujemy i wspólnie chcemy tworzyć rozwiązania zapewniające jej wysoki standard życia.

GFDMO logo szare