GFDMO

KURS FDM NEURO

FDM Neuro

FDM Neuro to rozwijający kurs drugiego stopnia adresowany do lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów z zakresu leczenia dzieci i dorosłych z patologią napięcia mięśniowego w przebiegu schorzeń neurologicznych, wpisujących się w model FDM, i z innymi dolegliwościami. Kurs dostarcza specjalistycznej wiedzy na temat graniczących ze sobą i przenikających się układów: nerwowego i powięziowego, co szczególnie dotyczy obszaru powięzi powierzchownej. Ścisłe powiązanie tych układów odzwierciedla się w specyficznych technikach terapeutycznych, które w odpowiedni sposób stymulują zarówno układ narządu ruchu, jak i układ nerwowy.

 

Bazując na najnowszych badaniach i wiedzy na temat powięzi, interocepcji i biomechaniki, terapia powięziowa znajduje coraz szersze spektrum działań w procesie rehabilitacji zarówno dzieci, jak i dorosłych dotkniętych różnymi dysfunkcjami narządu ruchu na skutek uszkodzenia układu nerwowego. Schorzenia, przy których FDM Neuro znacznie podnosi skuteczność terapii, to m.in. mózgowe porażenie dziecięce oraz spastyczne napięcie mięśniowe. Również wady stóp, zaburzenia propriocepcji i chodu – jedne z głównych problemów, z jakimi zmagają się terapeuci prowadzący rehabilitację – dają się skutecznie opracować dzięki włączeniu FDM Neuro w tradycyjną terapię funkcjonalną. Wszystkie wady
i deformacje w obrębie układu ruchu mają bowiem jeden wspólny mianownik: we wszystkich dochodzi do zaburzeń funkcji na poziomie układu neuro-powięziowego.

 

FDM Neuro przedstawia proces terapii pacjenta także z takimi problemami jak chód na palcach, złożona deformacja stóp, zaburzenia integracji sensorycznej, poczucie własnego ciała itp. Ukazuje jednocześnie logiczny, oparty na znajomości neurofizjologii, proces klinicznej diagnostyki manualnej, który jest niezbędny do zastosowania konkretnych technik
z modelu FDM. Jest to szczególnie istotne u dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi, którzy nie komunikują werbalnie ani za pomocą mowy ciała dystorsji powięziowych – to terapeuta musi postawić hipotezę i dopasować techniki do terapii.

 

FDM Neuro to również kurs integrujący inne odgałęzienia samego modelu FDM (pediatrię, ortopedię, terapię wisceralną) oraz inne spojrzenia na pracę z pacjentem. Jest to swoiste uzupełnienie tradycyjnych technik funkcjonalnych. Wykorzystanie FDM Neuro powinno być równoczesne z terapią funkcjonalną pacjenta – tylko wtedy skuteczność tej terapii jest najwyższa. Nie zaleca się prowadzenia terapii pacjenta neurologicznego wyłącznie technikami opartymi na FDM Neuro.

Kurs FDM Neuro to również doskonałe narzędzie dla terapeutów FDM rozszerzające samą metodę o następujące obszary:

GFDMO logo szare