GFDMO

KURS FDM Limfologia

diagnostyka i terapia dystorsji stref odruchowych

FDM Limfologia - diagnostyka i terapia dystorsji stref odruchowych

FDM Limfologia jest uzupełnieniem modelu FDM o dodatkowe techniki opierające się o wiedzę z zakresu anatomii segmentarnej i neuro-limfologii. Kurs adresowany jest do lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, masażystów, techników masażu.

 

FDM Limfologia to:

Nabyta w trakcie kursu wiedza pozwala na lepsze zrozumienie procesów chorobotwórczych oraz roli jaką pełnią układ limfatyczny i powięziowy w immunologii, wymianie i transporcie płynów. Dzięki temu łatwiej będzie pomóc pacjentom ze schorzeniami przewlekłymi, jak również tym, u których różne strategie terapeutyczne do tej pory zawiodły. Ponadto wzbogaca warsztat pracy o nowe umiejętności, alternatywne do chwytów FDM, które można stosować samodzielnie, na przykład w celu przygotowania do terapii lub „wyciszenia” tkanki i pacjenta po terapii FDM.

W trakcie kursu omawiane są różne rodzaje obrzęków na wszystkich poziomach tkankowych (CUN, ścięgna, torebki stawowe, okostna, etc.), jak i ich strategie leczenia.

GFDMO logo szare