GFDMO

EDUKACJA

Ogólne zasady certyfikacji

Założenia edukacyjne obowiązujące w GFDMO zostały opracowane przez Radę Naukową organizacji i składają się z 3 poziomów. W zależności od umiejętności i doświadczenia w terapii manualnej wyznaczyliśmy precyzyjne zasady certyfikacji na poszczególnych poziomach.

I Poziom

Pierwszy poziom edukacji w GFDMO obejmuje dwa programy stworzone z myślą o terapeutach o różnym poziomie zaawansowania w terapii manualnej.

Program edukacji w GFDMO dla początkujących fizjoterapeutów składa się z 5 modułów.

FDM1 Kończyna górna - 4 dni

FDM2 Kończyna dolna - 4 dni

FDM3 Kręgosłup - 4 dni

FDM4 Manipulacje Dystorsji Fałd - 2 dni

FDM5 Cranio, Refresh Egzamin - 3 dni

Program dla fizjoterapeutów z dużym doświadczeniem w terapii manualnej składa się z 3 modułów o intensywnej formie kształcenia. Na tym poziomie w trakcie kursów instruktorzy nie  poruszają podstawowych zagadnień związanych np.
z czuciem tkankowym czy anatomią funkcjonalną.

FDM1 Intensywny - 6 dni

lub w systemie modułowym: FDM Intensywny moduł I – 2 dni, FDM Intensywny moduł II – 2 dni, FDM Intensywny moduł III – 2 dni.

FDM4 Manipulacje Dystorsji Fałd - 2 dni

FDM5 Cranio, Refresh Egzamin - 3 dni

Pierwszy poziom kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu oraz wpisania na międzynarodową listę terapeutów FDM z tytułem FDM PRACTITIONER.

 

Po 3 miesiącach praktycznego wykorzystania wiedzy z kursów FDM 1, 2, 3 lub FDM 1 intensywny, zainteresowani terapeuci FDM mają możliwość rozwijania się w kursach drugiego poziomu (okres ten stanowi rekomendację GFDMO).

II Poziom

Drugi poziom edukacji trwa łącznie 17 dni szkoleniowych i obejmuje 5 modułów. Rada Naukowa GFDMO uznała, że do uzyskania tytułu FDM Certified Practitioner wymagane jest uczestnictwo w trzech dowolnie wybranych modułach oraz napisanie pracy dyplomowej w formie badawczej.

 

Praca dyplomowa ma odnosić się do modelu FDM i składać z ca. 5 000 – 10000 słów i poruszyć jeden ze wskazanych obszarów:


– Badanie przypadku („single case study“, „case report“, przykłady   przypadków),
– systematyczny przegląd piśmiennictwa,
– pilotażowe badanie kliniczne,
– rozwijanie podstaw,
– przegląd literatury o historycznym zarysie, etc.

FDM Ortopedia/Sport - 4 dni

FDM Neurologia - 4 dni

FDM Limfologia - 4 dni

FDM Dzieci - 3 dni

FDM Taping - 2 dni

Po 3 miesiącach praktykowania, zainteresowani terapeuci FDM mają możliwość rozwijania się w kursach trzeciego poziomu (okres ten stanowi rekomendację GFDMO).

III Poziom

Trzeci poziom edukacji w GFDMO dostępny jest dla terapeutów, którzy spełniają wymagania postawione przez
Radę Naukową:

 

– Egzamin końcowy poziom 1
– Egzamin końcowy poziom 2
– dodatkowych 150 godzin szkolenia podstawowego FDM (np.: 3 x FDM intensywny)
– dodatkowych 150 godzin szkolenia rozwijającego FDM  (np.: 2x Ortopedia, 1x Neurologia, 4 x Manipulacje)
– asystentura w co najmniej 3 Kursach FDM

Egzamin końcowy poziomu 3 odbywa się przed międzynarodowym gremium instruktorów. Obejmuje egzamin z pracy dyplomowej, egzamin pisemny i praktyczny. Pozytywny wynik egzaminu końcowego daje prawo posługiwania się przez fizjoterapeutę tytułem FDM Advance Practitioner oraz uprawnia do asystentury na międzynarodowego instruktora modelu FDM.

Grad edukacji w GFDMO
GFDMO logo szare